1. Üldtingimused

1.1. Müügis oleva kauba kogus on kuvatud ajalise viivitusega ning see võib erineda lao tegelikust seisust.

1.2. Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi leping loetakse sõlmituks (jõustunuks) hetkest, mil tellimuse staatuseks näitab “makstud”.

1.3. Ostja ja Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) vahel tekkivad tellimustega ja ostudega seotud vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on pooltel õigus enda õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

2. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu 0%.

2.2. Hinnad, mida näete meie kodulehel on antud eurodes. 

2.3. Hinnad ei sisalda kohaletoimetamise kulusid.

3. Tasumine

3.1. Veebikeskkonnas tehtud tellimuste eest tasutakse 100% ettemaksuna. Juhul kui Klient on tellinud arve, või vormistanud tellimuse juriidilise isikuna (ärikliendina), saadetakse arve kliendile eraldi soovitud e-mailile.

3.2. Kliendil on võimalik maksta pangaülekannega, Eesti pangalinkidega (Luminor, Swedbank, SEB). Tellimuse kinnitamisel suunatakse Teid panka, kus ootab ees eeltäidetud maksekorraldus.

3.3. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas mida vahendab Maksekeskus AS.

3.4. Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus.

4. Kohaletoimetamine

4.1. Kohaletoimetamine on üle Eesti.

4.2. Sõltuvalt kaubast toimetavad kauba kliendini Omniva, Itella Smartpost, DPD.

4.3. Kaup toimetatakse kohale 3-5 tööpäeva jooksul, kui kaup on laos olemas.

4.4. Kui kaupa laos ei ole, võib kohaletoimetamine rohkem aega võtta. Sel juhul teavitab Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) teenindusosakond ostjat sellest kohe.

5. Pakend

5.1. Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) soovitab originaalpakendi alles hoida juhuks, kui peaks tekkima vajadus kaup garantiihooldusesse saata.

5.2. Kaubalt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud olulist kauba identifitseerimiseks vajalikku informatsiooni.

6. Tellimuse tühistamine

6.1. Kliendil on õigus keelduda ostust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kätte saamise päevast. Klient on kohustatud enda soovist Speedparts.ee (Speed Parts OÜ)-d teavitama e-posti aadressil info@Speedparts.ee. Müüja palub märkida avalduses kauba tagastamise põhjuse.

6.2. Tellimuse tühistamisel on tarbija kohustatud tasuma kauba tagastamisega seotud saatmiskulud summas kuni 10 eurot välja arvatud juhtudel, kui tagastatav ese ei vasta tellimusele.

6.3. Lepingu lõpetamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult tagastada (kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul).

6.4. Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksulpeale kauba tagasi jõudmist müüjale. Kauba tagastamisega seotud saatekulud tasub Klient.

7. Kauba tagastamine

7.1. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis:

7.1.1. kauba kasutamise fakti selgumisel lähtub Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) mõistlikkuse põhimõttest, see tähendab, kui kauba sobivuse välja selgitamiseks on vajalik selle proovimine, siis sel juhul loetakse kaup kasutamata olevaks;

7.1.2. tarbija peab kauba originaalpakendi avama ettevaatlikult ja pakendit mitte vigastama. Kui pakend ei ole avatav, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis;

7.1.3. pakendil peavad olema kõik tehasekleebised, sealhulgas seerianumber;

7.2. 14-päevane lepingust taganemise õigus ei kehti järgnevatele kaupadele:

7.2.1. kaubad, mis on toodetud tarbija isiklike vajaduste arvestusega või tarbija esitatud eritingimuste järgi;

7.2.2. audio- ja videosalvestised ning tarkvara juhul, kui tarbija on pakendi avanud ja/või aktiveerinud toote;

7.2.3. ajakirjad, raamatud ja muu perioodika.

8. Garantii

8.1. Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) ei teosta garantiiremonti. Remonti teostavad volitatud esindused. Taolise esinduse puudumisel teostatakse garantiiremonti Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) vahendusel tarnija või tootja remonditöökojas.

8.2. Garantiiperiood algab hetkest, mil klient on arvel/saatelehel märgitud kauba kätte saanud. Tootja vastutab kauba eest 6 kuu jooksul.

8.3. Garantiiremondi aluseks on Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) väljastatud arve/saateleht, garantiitalong ja defektiga seade ise. Seadme seerianumber peab olema terve. Kui seadme seerianumber on kahjustada saanud või ei ole loetav, on esindusel või Speedparts.ee (Speed Parts OÜ)-l õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

8.4. Klient peab toimetama katkise kauba kauplusesse.

8.5. Kui seadme remont ei ole võimalik ja/või selle seadme mudeli tootmise on lõpetatud, vahetab tarnija (importija)/tootja kauba samade omadustega samalaadse toote vastu.

9. Poolte vastutus

9.1 Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) kannab vastutust kliendi ees ja klient kannab vastutust Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) ees teisele poolel tekitatud kahju eest käesolevate tingimuste rikkumisel Eesti Vabariigi seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) ei vastuta kliendi kantava kahju või kauba kohaletoimetamise viivituse eest, kui kahju või kohaletoimetamise viivitus on tingitud Speedparts.ee (Speed Parts OÜ)-st sõltumatutel põhjustel ja mille tekkimist Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) ette ei näinud ja ei saanud ette näha.

10. Isikuandmete kaitse

10.1. E-poes registreerimisel ja ostude tegemisel säilitab Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) kliendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress ja e-posti aadress, kontaktitelefon) ja kogu tehtud ostude informatsiooni. Kõiki kliendilt tellimuse vormistamisel saadud andmeid käsitleb Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) kliendi isikuandmetena ja neid töödeldakse konfidentsiaalse informatsioonina kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Sisseostu paremaks planeerimiseks ja tarbijaharjumuste analüüsimiseks ei edasta Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) saadud andmeid kolmandatele isikutele välja arvatud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud miinimumandmed.

10.2. Kliendil on õigus vaadata Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) käsutuses olevaid andmeid ja samuti keelata nende edasine töötlemine.

10.3. Speedparts.ee (Speed Parts OÜ) ja pankade vahelise šifreeritud andmete edastamise kanali kasutamine garanteerib, et kõrvalised isikud, sealhulgas Speedparts.ee (Speed Parts OÜ), ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele pangarekvisiitidele.

11. Tellimuse vormistamise sammud.

11.1. Lisage valitud tooted ostukorvi.

11.2. Kassa vaates sisestage tellimuse täitmiseks kohustuslikud isikuandmed ja märkige linnukesega nõustumine veebilehe müügitingimustega. Klikkige nupule "Kinnitan, et mu tellimus".

11.3. Külastaja suunatakse makse leheküljele.

11.4. Pärast valitud makseviisi edukat sooritust kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitus ning saadetakse see ka kliendi poolt sisestatud e-maili aadressile.

11.5. Ebaõnnestunud makseviisi kasutamise korral tellimuse käsitlus peatatakse.

11.6. Juhul kui tellimuse täitmine võtab aega enam kui ette nähtud või tellimuse täitmisel ilmnevad mingid probleemid, võetakse Kliendiga koheselt ühendust ning lepitakse tellimuse täitmise tingimused kokku täiendavalt.

Laadimine...